wrapper

Новости - слайдер на главной

Нацдемовщина в Беларуси

Беларускія нацыянал-дэмакраты – абвінавачваліся ў тым, што распрацавалі са слоў саміх жа абвінаваўцаў “ўласную тэорыю ўтварэння самастойнай беларускай народнай рэспублікі”; стаялі на пазіцыі, што Беларусь як краіна прадстаўляе сабой асобную, самастойную і самадастатковую гаспадарчую адзінку; што асаблівасць яе кліматычных, глебавых, ландшафтных і іншых умоў дыктуе неабходнасць стварэння асобнай тэорыі і палітыкі ў адносінах да яе народнай гаспадаркі; што структура народнай гаспадаркі павінна грунтавацца зыходзячы з уласных сыравінных і іншых рэсурсаў, а новыя галіны вытворчасці павінны засноўвацца як дадатак да тых, што ўжо існуюць. Да пытання развіцця сельскай гаспадаркі падыходзілі не з класавага пункту гледжання (выдзяляючы паноў-абшарнікаў, кулакоў, беднякоў і сераднякоў), як гэтага патрабавалі бальшавікі, артадаксальныя марксісты, а з пункту гледжання агульнага развіцця ўсёй беларускай нацыі (з таго пункту гледжання, што ўсе яны, нягледзячы на рознасць сацыяльнага палажэння і інтарэсаў, прадстаўляюць сабой адзін беларускі народ).

 

 Аўтар: У.А. Акуліч


Паводле кнігі: Сацыяльна-эканамічныя праекты ў працах беларускіх эканамістаў (2-я палова ХІХ – 1-я трэць ХХ ст.). / Аўтар-укладальнік У.А. Акуліч. Пад навук. рэд. П.Г. Нікіценкі. – Мн.: Беларуская навука, 2008. 413 с. – С. 366-367

 

Крыніца: ЭКОНОМИКА.BY

Read more...

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

https://ekonomika.by

For customize module in special position

https://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family