wrapper

Новости - слайдер на главной

SkandrakouУченый-агроном, публицист, краевед. Специалист в области техники ведения сельского хозяйства. 

Родился 9 октября 1876 года в г. Мглин Черниговской губернии, которая, как считалось в 1920-х гг., входила в состав этнической Беларуси (теперь Брянская область России). 

Учился в Слуцкой и Минской гимназиях. В 1906 г. окончил Московский сельскохозяйственный институт. Публиковался в газете “Минский листок”. Во время революции 1905-07 являлся членом Минского комитета Белорусской социалистической громады. Был редактором-издателем газеты “Голос Белоруссии”. С 1911 г. являлся директором Красноградской опытной станции в Полтавской губернии, а с 1921 г. – директором Белорусской агрономической станции в Банцеровщине под Минском. Преподавал в Белорусском государственном политехническом институте, БГУ, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. 

Являлся заместителем председателя Белорусского Вольно-Экономического общества при Белорусском государственном политехническом институте (1921-1922). 

Работал в БелНИИ сельского и лесного хозяйства. 

В 1923-25 был ученым секретарем Центрального бюро краеведения при Инбелкульте. Являлся одним из сторонников датского пути развития в сельском хозяйстве Беларуси в середине 1920-х годов.

Являлся автором научно-популярных работ по агрономии, а также статей по краеведению. Был хорошо знаком с Я. Коласом и Я. Купалой, вел переписку с писателем Владимиром Короленко. Сергей Скандраков – прототип Кандаковича в трилогии Я. Коласа «На ростанях».

Был арестован ГПУ БССР 6.7.1930 по делу «Союза освобождения Беларуси». Выслан в Ярославль. С 1931 г. работал на научных и педагогических должностях в Ярославле, Мичуринске, Душанбэ, Алма-Ате, Караганде.

Умер 2 августа 1953 года.


 

Скандракоў Сяргей (1876-1953) – эканаміст, грамадскі дзеяч, прафесар, публіцыст. Нарадзіўся 9 (21) кастрычніка 1876 г. у г. Мглін Чарнігаўскай губ. (цяпер Бранская вобл.). 

Вучыўся ў Слуцкай і Мінскай гімназіях, скончыў Маскоўскі сельска-гаспадарчы інстытут (1906). У 1904-1910 гг. займаўся грамадска-палітычнай дзейнасцю. У час рэвалюцыі 1905 г. уступіў у Мінску у БСГ, стаў рэдактарам-выдаўцом газэты “Голос Белоруссии”, дзе змясціў свой твор “Казка пра голых і сабаліныя футры”, вершы на бел. мове Ф. Багушэвіча і Я. Лучыны (выйшаў адзін нумар 1.1.1906 у Мінску; забаронена царскімі ўладамі). У 1904-06 пазнаёміўся з Я. Купалам і Я. Коласам. Удзельнічаў у рабоце Мінскага таварыства аматараў прыгожых мастацтваў. Надрукаваў рэцэнзію ў газеце «Минский листок» (4.1.1900, пад псеўд. Сяргей Мглінскі) пра выстаўку мастакоў. У 1907-10 у мінскіх газетах друкаваў палітычныя казкі. Адзін з заснавальнікаў кніжнага таварыства “Менчук”. 

З 1911 г. дырэктар досьледнага поля ў Палтаўскай губерні. 

У 1921 г., калі адчыніўся Беларускі ўніверсітэт, прыняў прапанову працаваць там прафесарам. Адначасова стаў дырэктарам знакамітай Бел. агранамічнай станцыі ў Банцараўшчыне пад Мінскам. Акрамя БДУ выкладаў ў Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. 

Аўтар апавядання “Аграном Сэрадэля” (“Маладняк”, 1924, №4, пад псэўд. Янка з Вялікага Поля), навук.-папулярных нарысаў па аграноміі, артыкулаў па краязнаўстве. 

Працаваў у Інбелкульце (у 1923-25 гг. – адказны сакратар Цэнтральнага Бюро краязнаўства) і Бел. НДІ сельскай і лясной гаспадаркі. 

Арыштаваны 6.07.1930 г. У 1931 г. высланы ў Сібір. Займайся навуковай і выкладніцкай дзейнасьцю ў Яраслаўлі, Мічурынску, Душанбэ, Алма-Аце, Карагандзе. Хутчэй за ўсё таму, што шмат пераязжаў пазьбег паўторнага арышту. Памёр 2 жніўня 1953 года.


 

 

Отдельные труды


 

Матэрыялы абследавання тэхнікі сялянскай гаспадаркі / Пад рэд. С. Скандракова. Мн.: Ін-т бел. культуры. Адбітак з нав. зб. Ін-та бел. культуры. 1925. – 29 с.

35 Скандракоў С.В. Прадмова да сборніка пад назвай " Матэрыялы абследавання тэхнікі сялянскай гаспадаркі " (PDF, 92 Kb) 

Скандраков С.В. Природа и сельское хозяйство Западной области // Народное хозяйство Белоруссии. 1922. №1. С. 30-39

 

О нем и его трудах


 

Маракоў Л. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794-1991. Энцыклапедычны даведнік. У 3 т. Мн., 2003.

 

Автор: В. Акулич

Источник: ЭКОНОМИКА.BY

Leave a comment

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

https://ekonomika.by

For customize module in special position

https://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family