wrapper

Новости - слайдер на главной

Oblogka

Заўвага: Кніга пісалася пад назву “Канцэпцыя “Беларусь-Данія” у працах беларускіх эканамістаў 2-й паловы XIX – 1-й трэці ХХ ст. / Аўтар і ўкладальнік У.А. Акуліч. Пад. навук. рэд. П.Г. Нікіценка. Мн. 2008” і прысвечана насамрэч толькі аднаму праекту - Канцэпцыі "Беларусь-Данія". Нават дызайн вокладкі зроблены пад гэту назву. Калі звернеце ўвагу, то Данія і Беларусь на вокладцы выдзелены чырвоным колерам. Але Прэзідыум НАН Беларусі такую назву кнігі не зацвердзіў. Адзін з кіраўнікоў (не буду называць прозвішча), сказаў - "Данія? Пры чым тут Данія? Мы ж будуем саюз з Расіяй! А тут нейкая Данія?". – У.А. Акуліч.

Кніга распавядае пра цікавы феномен у гісторыі айчынай эканамічнай думкі – распрацоўку ў другой палове XIX - першай трэці ХХ ст. канцэпцыі эканамічнага развіцця, якая атрымала назву “Беларусь-Данія”. Iдэйны змест гэтай канцэпцыі перадаецца праз аналiз i вытрымкi з прац, прысвечаных вывучэнню замежнага вопыту, якія да таго ж складаюць самастойны жанр прац у гiсторыi беларускай эканамiчнай думкi.

Разлічана на навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, выкладчыкаў і студэнтаў, спецыялістаў у галіне сельскай гаспадарцы, грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі гісторыі эканамічнай думкі Беларусі. 

 

ЗместПрадмова, уводзіны, вокладка, тытульны ліст кнігі, змест...................................................................................................................................................................................3

(2008) 1. Аб канцэпцыі “Беларусь-Данія” яшчэ раз (У. Акуліч).......................................................................................................................................................................... 8

(2000) 2. Гісторыя ўзнікнення і сутнасць канцэпцыі “Беларусь-Данія”.  Вытрымкі з навуковых прац. (В. Бусько)...................................................................................... 41

(1930) 3. Аб канцэпцыі пераўтварэння Беларусі ў Данію. 
Вытрымкі з абвінаваўчых артыкулаў. (П. Пінчук, Г. Арцямкоў, Г. Бондар, М. Ганчарык)
………..................................................................................................................72

(1926) 4. Сельская гаспадарка Даніі ў параўнанні з Беларускай (Зм. Прышчэпаў, Сц. Журык)……………................................................................................................102

(1909) 5. Як жывуць і гаспадараць у Даніі і іншых чужых краях. Вытрымкі з газеты “Наша ніва” (А. Уласаў, Ан. Лявіцкі, Ан. Луцкевiч)….............................................185

(1902) 6. Агляд паездак ў Данію і іншыя краіны Паўночнай Еўропы сяброў беларускіх сельскагаспадарчых таварыстваў

(С. Трускаляскі, С. Ваньковіч, Ул. Пціцын, К. Свяцкі,  Ан. Вельямінаў-Зярноў, Л. Наркевіч-Ёдка, І. Галынскі, К. Шчыт, С. Рэвенскі)...................................................126

(1899) 7. Асобныя звесткі пра Данію і яе сельскую гаспадарку (М. Крукаў)...................................................................................................................................................198

(1863) 8. Што можна запазычыць у немцаў па частцы земляробства (А. Бажанаў)…………………….......................................................................................................212 

(1853) 9. Бельгія з гаспадарчага і прамысловога боку (Б. Міхельсон, М. Доўнар-Запольскі)…….................................................................................................................242

Гласарый, указальнік, резюме, summary, бібліяграфія прац да вывучэння канцэпцыі "Беларусь-Данія", дадатак да першага раздела…………………………………………………….....................….....................................................................................................................................................….258

 

Анонсы на эту книгу


Анонс, подготовленный для журнала "Труды БГТУ"

Анонс, подготовленный для журнала "Экономика и управление"

 

Отклики на эту книгу


Скуратович К. Отклик на книгу “Сацыяльна-эканамічныя праекты ў працах беларускіх эканамістаў (2-я палова ХІХ – 1-я трэць ХХ ст.). / Аўтар-укладальнік У.А. Акуліч. Пад навук. рэд. П.Г. Нікіценкі. – Мн.: Беларуская навука, 2008. – 413 с.”

Касцюкевіч П. Усё пра "дацкую пошасць". Пра выхад кнігі: Сацыяльна-эканамічныя праекты ў працах беларускіх эканамістаў: 2-я палова ХІХ — 1-я траціна ХХ ст. Менск: «Выдавецкі дом «Беларуская навука», 2008. — 413 с.


 

Leave a comment

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

https://ekonomika.by

For customize module in special position

https://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family