wrapper

Новости - слайдер на главной

Ученые-экономисты

Вардеванян Гарегин Левонович

vardevanianБелорусский ученый-экономист. Кандидат экономических наук.

В 1991 году в Москве ЦНИИ экономики и управл. строительством защитил кандидатскую диссертацию  "Методы анализа капиталоемкости в промышленности сборных железобетонных конструкций и изделий".

Долгое время проработал в Научно-исследовательском экономическом институте Минэкономики Республики Беларусь. Занимался исследованием проблем денежно-кредитной и валютной политики.

В настоящее время - зам. директора по научной работе Института экономики НАН Беларуси.

 

Источник: ЭКОНОМИКА.BY

Read more...

Свиридович Василий Андреевич

svirydovicБелорусский ученый-экономист. Кандидат экономических наук.

В настоящее время - ведущий научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси.

Read more...

Мирончик Наталья

mironcykБелорусский экономист, аналитик.

В настоящее время - начальник отдела стратегических исследований Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь.

Read more...

Вырвич Кароль

VyrvichФілосаф, гісторык, географ. Асветнік.

Нарадзіўся 2 лістапада 1717 года ў Браслаўскім павеце ў беднай шляхецкай сям'і.

Першапачатковую адукацыю атрымаў у езуіцкіх калегіумах Пінска і Дынабурга. У 1746 г. скончыў Віленскую акадэмію.

У 1757 г. прызначаны прафесарам Варшаўскага Калегіума нобіліум (Collegium Nobilium), дзе выкладаў там этыку і гісторыю. У 1762-1776 гг. - з'яўляўся рэктарам гэтай  узорнай на той час навучальнай установы, дзе вучыліся сыны магнатаў і багатай шляхты .

Атрымаў шырокую вядомасць дзякуючы сваім падручнікам па геаграфіі. У 1786 г. выдаў у Варшаве "Сучасную геаграфію" (у 1794 г. перавыдадзена ў Вільні). У 1773 г. у Варшаве выйшаў другі падручнік "Усеагульная геаграфія", у якім быў вялікі самастойны радздзел "Аб палітыцы". У гэтым раздзеле асвятляліся асновы прыродазнаўчага права, права народаў, цывільнага і царкоўнага правоў, апісаны дзяржаўны лад еўрапейскіх дзяржаў. Усё гэта дазволіла выкарыстоўваць кнігу як падручнік па палітычнай эканоміі.

Увасобіў у сабе палітэканамічныя погляды свайго часу - вучэнне фізіякратаў, а таксама першыя асновы класічнай палітэкноміі, якія былі закладзены ў працах Цюрго і А. Сміта.

Як гісторык зазнаў уплыў французскай асветнай гісторыяграфіі, асабліва Ш. Мантэск'е і Вальтэра. Пераклаў з французскай мовы на польскую некалькі вытрымак з кнігі Ш. Мантэск'е "Пра дух законаў".

Гісторыю народа тлумачыў як сукупнасць змен у палітычным жыцці, звычаях, рэлігіі, навуцы, мастацтве, эканоміцы. Падкрэсліваў, што вывучэнне гісторыі дазваляе атрымаць веды, неабходныя для накіраванай змены ў дзяржаве існуючага ладу.

Важнае месца ў яго працах па гісторыі і геаграфіі займалі пытанні ролі эканомікі ў жыцці грамадства, а таксама эканамічнага развіцця Рэчы Паспалітай. Вялікае значэнне ён надаваў гандлю, у якім бачыў галоўную крыніцу багацця краіны.На яго погляд, сродкам пашырэння гандлю з'яўляецца развіццё прамысловасці і земляробства. Асуджаў вываз сыравіны за межы краіны і выступаў за стварэнне уласных мануфактур па яе перапрацоўцы.

Памёр 6 чэрвеня 1793 года.

 

Аб ім і яго поглядах


Бирало А.А. Философские проблемы в науке эпохи просвещения в Белоруссии и Литве. Мн., 1979. С. 41-49

Асветнікі зямлі Беларускай: Х - пачатак ХХ ст. Энцыклапедычны даведнік. Рэд. кал.: Г.П. Пашкоў і інш. 2-е выд. Мінск: БелЭН, 2006. 496 с. - С.99-100

Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Том 1. Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. Мінск: БелЭН, 2005. - С. 469

 

Крыніца: ЭКАНОМІКА.BY

Read more...

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

https://ekonomika.by

For customize module in special position

https://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family